Transport: Hydrauliczne

HYDRAFAN BC 22

Olej jest produkowany z wysoko przetworzonych olejów bazowych oraz precyzyjnie dobranego pakietu dodatków niezawierających cynku. Specjalna kompozycja produktu gwarantuje wysoką czystość układu i trwałość pracujących systemów, a ze względu na bezcynkowy charakter dodatków uszlachetniających ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne.Specyfikacja

DIN 51524 cz. 2 – HLP

ISO/DP 11158 L-HM

Zastosowanie

Bezcynkowy olej hydrauliczny przeznaczony do nowoczesnych, wysoko obciążonych układów hydraulicznych i przenoszenia siły, do smarowania łożysk oraz przekładni obrabiarek. Produkt zapewnia wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej i stabilności termicznej. Może być stosowany w miejscach, gdzie wymagane jest użycie oleju o podwyższonej trwałości.

Opakowania

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów


Dane techniczne

Parametr Wartość Jednostka Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st.C 0,865 g/cm3 PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st.C 22 mm2/s PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st.C 4,3 mm2/s PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości 100 - PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu 200 st. C PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia -36 st. C PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy


Co nas wyróżnia

Fancy lubricants

Zespół ekspertów

Jesteśmy grupą fachowców znających się na „rzeczy” i zorientowanych na potrzeby klientów. Codzienne, przez lata zbierane doświadczenia oraz chęć dzielenia się nimi z naszymi klientami jest dodatkową wartością, która mamy do zaoferowania.

Jakość produktów

Nasze produkty produkowane są w oparciu o normy ISO EN 9001:2008 oraz z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń. Jakość kontrolowana jest przez cały proces produkcji a produkty finalny posiada certyfikat jakości wystawiany dla poszczególnych partii produkcji.

Szybkość działania

Dostępne rozwiązania informatyczne, szybki dostęp do DOK oraz dobór właściwych operatorów logistycznych mają na celu sprawną obsługę logistyczną naszych klientów. Jeśli interesujący Cię produkt jest na magazynie dostarczymy go nawet w 24h.